Subsidiënten en sponsors

Vocaal Talent Nederland dankt de volgende partners:

Basissubsidie
Bijdragen aan specifieke projecten