Voor jonge kinderen worden er speciale zangklassen georganiseerd. Uitgangspunt is Muziek leren door Muziek.

Jong Talentklas (jongens/meisjes 6 en 7 jaar)

Vanuit het zingen wordt spelenderwijs muziek gemaakt. Door middel van liedjes, ritmes en zangspelletjes ontwikkelen de kinderen zich. De zangles vindt eenmaal in de week plaats in de lesplaats. Na 1 of 2 jaar doen de kinderen een overgangstest naar de volgende niveaugroep, de Talentklas. Voor de Jong Talentklas kan een proefles worden aangevraagd.

Talentklas (jongens/meisjes 7, 8 en 9 jaar)

Tijdens de wekelijkse les wordt koormuziek uit verschillende landen en in verschillende talen aangeboden en voorbereid in samenhang met solfège. De kinderen krijgen elke week muziek-huiswerk op (repertoire en solfège niveau A).

Ongeveer 10 maal per jaar vindt er op een zaterdag of zondag een zangmiddag plaats op een centrale plek in Nederland. Alle kinderen uit de Talentklas die wekelijks les hebben in verschillende lesplaatsen komen nu samen als koor om het repertoire te oefenen.

Twee maal per jaar treedt de Talentklas op tijdens een familieconcert, soms in combinatie met het Nationaal Jongenskoor of het Nationaal Kinderkoor. In aansluiting op de Talentklas kunnen de kinderen auditie doen voor het Nationaal Kinderkoor JUNIOR.

Voor de Talentklas kan een proefles worden aangevraagd via info@nationalekoren.nl.

Nationaal Kinderkoor JUNIOR
(jongens/meisjes 9, 10 en 11 jaar)

Het Nationaal Kinderkoor JUNIOR heeft een eigen repertoire dat weer voortbouwt op de muziek van de Talentklas.

Meerstemmigheid, ensemblezang, stemvorming, muziektheorie en solfège (niveau B) worden geïntegreerd aangeboden tijdens de wekelijkse lessen in een van de regionale lesplaatsen.

Eens in de maand verzamelen alle kinderen uit het Nationaal Kinderkoor JUNIOR zich voor een landelijke zangmiddag op een centrale plek in Nederland. Er zijn meerdere concerten per jaar, bijvoorbeeld in combinatie met een ander koor van de Nationale Koren of soms een medewerking aan een orkestproductie.

Na het Nationaal Kinderkoor JUNIOR kunnen de kinderen auditie doen voor het Nationaal Kinderkoor (j/m) of Nationaal Jongenskoor.

Muziekpedagoog en dirigent

Repertoire voorbeelden –
Nationaal Kinderkoor Junior

Bob Chilcott Can you hear me
Max Reger Maria Wiegenlied
John Rutter Mass of the Children

Audities en aanmelden